Senaste uppdatering

150530 ”Medlemsformulär/bli medlem” inlagt under medlemsfliken. Nytt ”Till dig som medlem” under samma flik.

Efter årsmötet 2015

Årsmötet har valt ny ordförande och flera nya styrelsemedlemmar. Kommer mer på medlemssidorna inom kort !

Välkommen till Kanin.se

Kaninproducenterna bildades 1992 där huvudsyftet var att bilda ett nätverk för uppfödare som vill föda upp kaniner för köttproduktion. I föreningens arbete ingår även skinnprodukter.

Föreningen inriktar sig på rikstäckande marknadsföring av produkter från kanin, framtagning av utrustning, gemensamma inköpskanaler, utbildning, samt som remissinstans gällande kaninfrågor mot myndigheter.

Föreningen har anslutna gårdar från Lappland till Skåne och har samarbetsavtal med Norsk Kanin.

Totalt i landet finns det 3 godkända slakterier för kanin och som köper in från uppfödare. Dessa är placerade i Burträsk, Enköping och på Öland.

Under 2015 kommer ytterligare slakterier att starta upp. Varje slakteri kan ta emot upp till 10.000 kaniner/år.

Vill du satsa på att föda upp det godaste och nyttigaste köttet är du varmt välkommen till Sveriges Kaninproducenters Förening!

 

Föreningen har ett eget Avelscenter som säljer och förmedlar livdjur.

Skicka mail till avelscentret

 

För uppdateringar och senaste nytt, följ oss på Facebook !

Go to Top