Nyheter

141003 – Medlemsinlogg

Nu ska alla medlemmar ha fått inlogg till medlemssidorna på Kanin.se

Ni loggar in via forumet !

Om ni saknas, skicka ett meddelande via kontaktformuläret så ordnar jag det /Malin

***

Varmt Välkomna till våra seminarium !

Se fliken Kurser och Seminarier för aktuell information.

Välkommen till Kanin.se

Kaninproducenterna bildades 1992 där huvudsyftet var att bilda ett nätverk för uppfödare som vill föda upp kaniner för köttproduktion. I föreningens arbete ingår även skinnprodukter.

Föreningen inriktar sig på rikstäckande marknadsföring av produkter från kanin, framtagning av utrustning, gemensamma inköpskanaler, utbildning, samt som remissinstans gällande kaninfrågor mot myndigheter.

Föreningen har anslutna gårdar från Lappland till Skåne och har samarbetsavtal med Norsk Kanin.

Totalt i landet finns det 3 godkända slakterier för kanin och som köper in från uppfödare. Dessa är placerade i Burträsk, Enköping och på Öland.

Under 2014 kommer ytterligare slakterier att starta upp. Varje slakteri kan ta emot upp till 10.000 kaniner/år.

Vill du satsa på att föda upp det godaste och nyttigaste köttet är du varmt välkommen till Sveriges Kaninproducenters Förening!

 

Föreningen har ett eget Avelscenter som säljer och förmedlar livdjur.

Skicka mail till avelscentret

Go to Top